Wyniki IV Gminnego Konkursu Języka Angielskiego

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dnia 21 listopada odbył się w naszej szkole IV Gminny Konkurs Języka Angielskiego.  W konkursie wzięło udział 24 uczniów szkół podstawowych z Koryt, Radłowa, Bieganina  i Raszkowa.  Każda szkoła we własnym zakresie przeprowadziła eliminacje szkolne, które wyłoniły uczestników konkursu. 

W pierwszej części uczniowie  przez 45 minut zmagali się z testem wielokrotnego wyboru, który sprawdzał umiejętność czytania ze zrozumieniem, znajomość słownictwa, gramatyki oraz struktur komunikacyjnych. Uczniowie, którzy z części pisemnej uzyskali minimum 70% punktów, wzięli udział w części ustnej, która polegała na 2 minutowej prezentacji jednego z sześciu tematów i badała umiejętności konwersacyjne uczestników. Pytania  i zagadnienia konkursowe zostały opracowane przez nauczycieli języka angielskiego w szkole Podstawowej im.Arkadego Fiedlera w Raszkowie                               z/s  w Pogrzybowie. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe  kubki z logo szkoły i konkursu, a pozostali uczestnicy dyplomy uczestnictwa.

Celem konkursu było budzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów językiem angielskim, rozwijanie umiejętności językowych, stymulowanie aktywności poznawczej i samodzielnej pracy uczniów, umożliwienie uczniom wykazanie się                   i sprawdzenie swoich umiejętności, wiedzy oraz sprawności językowych w szerszej grupie wiekowej, a także integracja środowiska uczniów i nauczycieli na terenie gminy Raszków.

Wszystkim opiekunom dziękujemy za wzorowe przygotowanie uczniów  do konkursu, a uczestnikom gratulujemy wiedzy, którą się  wykazali. Jednocześnie zachęcamy do udziału w następnych  edycjach konkursu.

Laureatami konkursu  w kategorii klas V zostali:

 I miejsce- Adrianna Żurkiewicz- SP w Raszkowie

II miejsce- Marta Błaszczyk- SP w Raszkowie

III miejsce- Weronika Bursztynowicz- SP w Raszkowie

Laureatami konkursu w kategorii klas VI  zostali:

I miejsce- Magdalena Pluta- SP w Raszkowie

II miejsce- Karina Krawiec- SP w Raszkowie

III- Marta Rogowicz- SP w Radłowie

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_