Zabawy w przedszkolu

W oddziałach przedszkolnych dzieci mają możliwość rozwoju adekwatnego do ich potrzeb. Nauczyciele nie zapominają ani o dzieciach z cechami przyspieszonego rozwoju, ani o tych, które rozwijają się wolniej. Nie ograniczają im dostępu do świata liter i cyfr. Zarówno dla jednych, jak i dla drugich „literowe i liczbowe zabawy” są niezbędne.
Zajęcia logopedyczne
Kąciki zabaw
Nowa Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego wytycza przyjazną, najlepszą dla dzieci drogę do edukacji. Nauczyciele stwarzają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Zajęcia ruchowe
Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_