Zajęcia terenowe w raszkowskim parku

92 uczniów pięciu klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie poznawało w raszkowskim parku różne gatunki lub rodzaje drzew oraz gatunki ptaków .

Zajęcia rozpoczęły się już przy szkole, gdzie rosną różne gatunki drzew, a także po drodze, m.in. w alei kasztanowców i jesionów. Pierwszoklasiści po raz pierwszy bawili się w „przyrodniczych detektywów”, ucząc się rozpoznawać poszczególne rodzaje lub gatunki drzew po ich pokroju, kształcie i kolorze kory, liściach i owocach (zeszłoroczne kasztany). W ten sposób, z pomocą prowadzącego zajęcia – pana Pawła T. Dolaty, wykryte i oznaczone zostały: brzozy, robinie akacjowe, graby, jesiony, kasztanowce, klony, wierzby, lipy, topola. Najwięcej radości sprawiało dzieciom rozpoznawanie poszczególnych drzew z zamkniętymi oczami i dotykiem dłoni.
Uczniowie nie tylko zajmowali się drzewami, na stawie w parku obserwowali kaczki krzyżówki, u których niektórzy już umieli odróżnić płeć kolorowych samców od brązowych samic, a pozostali się tego nauczyli. Ostatnia grupa młodych obserwatorów przyrody znalazła wysiadującą zapewne jajka kaczkę krzyżówki w bardzo nietypowym miejscu – na podstawie przygotowanej dla bociana białego na potężnej topoli, największym drzewie w parku.

Ponadto uczniowie obserwowali wiele innych gatunków ptaków: sikory bogatki, gawrony, gołębie miejskie, sierpówki i grzywacza, kawki, jaskółki kosa, kwiczoły, kulczyki, pleszkę, pliszki siwe, sroki, wróble i zięby. Wiosenna aktywność ptaków spowodowała, że pierwszoklasiści mogli też poznać głosy i śpiewy wielu z nich.

Zajęcia na zaproszenie dyrektor szkoły pani Alicji Duczmal i wychowawczyni klasy Ib pani Iwony Bartczak prowadził Paweł T. Dolata z Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip