Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

28 czerwca 2013 uczestniczyliśmy w uroczystym zakończeniu nauki w szkole. Ten wyjątkowy dzień uczniowie rozpoczęli Mszą Św. w kościele parafialnym w Raszkowie. Po nabożeństwie wszystkie dzieci wraz z wychowawcami przeszły do szkoły, gdzie w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego.

Po przemówieniu pani Dyrektor Aleksandry Krawczyk, nastąpiło wręczenie świadectw z wyróżnieniem najlepszym uczniom z klas czwartych i piątych, którzy uzyskaliśrednią 4,75 lub więcej oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Uczniowie ci otrzymali także nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

  

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_