Bezpiecznie w szkole

Rozpoczął się nowy rok szkolny, uczniowie pełni zapału i wakacyjnych wspomnień wrócili do szkoły. Trudno jest im na nowo wdrożyć się we wszystkie szkolne regulaminy. Apele poświęcone szeroko rozumianemu bezpieczeństwu, mają na celu uświadomienie uczniom, że sami muszą zadbać o swoje bezpieczeństwo, przestrzegając regulaminów obowiązujących w szkole. Uczniowie klas 0-III obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą bezpieczeństwa oraz film edukacyjny „Jestem bezpieczny na drodze” Uczniowie  podpisali kontrakty klasowe, na spotkaniach z wychowawcami zostali zapoznani z regulaminami, przypomniano im zasady bezpiecznego korzystania z zielonego boiska i placu zabaw, uwrażliwiono  uczniów na zagrożenia na jakie są narażeni pokonując drogę z domu do szkoły i z powrotem.

Uczymy również uczniów zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia: powódź, pożar, właściwego zachowania na szkolnym korytarzu i boisku, w szatni ,w salach lekcyjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo w sali gimnastycznej.

W czwartek, 2 października w szkole podstawowej w obecności pani dyrektor szkoły Aleksandry Krawczyk  oraz Głównego Specjalisty ds. BHP   przeprowadzono próbny alarm ewakuacyjny związany z zagrożeniem pożarowym.  Ewakuacja przebiegła sprawnie, bez jakichkolwiek zastrzeżeń i uchybień ze strony uczniów i pracowników.


Pokaż na:
  • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip