Egzamin praktyczny na kartę rowerową

Aby zdobyć kartę rowerową uczeń powinien: mieć ukończone 10 lat, uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, a także pozytywną opinię wychowawcy, zdobyć odpowiednią wiedzę, zdać egzamin teoretyczny i praktyczny.

Także w tym roku, w naszej szkole odbył się egzamin na kartę rowerową dla uczniów klas IV. Składał się on z dwóch części.

Egzamin teoretyczny, który odbył się w ubiegłym tygodniu. przeprowadzony został w formie testu jednokrotnego wyboru. Obejmował sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczniowie musieli także wykazać się znajomością budowy i wyposażenia roweru oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Pozytywne zaliczenie testu z teorii było warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego.

13 czerwca 2017 r. przeprowadzony został egzamin praktyczny dotyczący umiejętności jazdy na rowerze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Uczniowie musieli wykazać się zarówno sprawnością fizyczną, jak i praktyczną znajomością przepisów ruchu drogowego. Egzamin praktyczny był nadzorowany przez policjantów z Komisariatu w Raszkowie, którym dziękujemy za współpracę.

Uczniów do egzaminu przygotowała pani Iwona Bartczak.

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_