II Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Wielki sukces uczennic naszej szkoły!!! 2 marca 2013 roku odbył się w Szkole Podstawowej nr 17 w Poznaniu Finał Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Dwie uczennice naszej szkoły z klasy VI c – Magdalena Pluta i Ola Kasałka, które zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego przystąpiły do finału konkursu. Dziewczyny pisały trudny test konkursowy, składający się z zadań zamkniętych i otwartych, których zakres  wiadomości wykraczał poza program nauczania szkoły podstawowej.

            W Finale Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego wzięło udział 292 uczestników, wszyscy otrzymali zaświadczenie Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu finalisty powyższego konkursu. Laureatem konkursu zostaje uczestnik finału, który otrzyma minimum 34 na 40 możliwych punktów. Nasze uczennice napisały test z następującymi wynikami:

            MAGDALENA PLUTA –  35  punktów na 40 możliwych – LAUREAT

            OLA  KASAŁKA –  35  punktów na 40 możliwych – LAUREAT

Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych wynikają bezpośrednio z aktualnie obowiązujących rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i zarządzeń Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Z treści ich wynika, że są:

 -Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów.

  -Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej,  otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

  -Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem  są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu.Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu  jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu  najwyższego wyniku.

Serdecznie gratulujemy zdolnym matematyczkom i ich rodzicom!!!

Życzymy dalszych sukcesów i rozwijania talentu !!!

                                                                                                          Opiekun  – Renata Brajer

Pokaż na:
  • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip