III Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

Kolejny wielki sukces uczennicy naszej szkoły!!! 

22 lutego 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Poznaniu odbył się Finał III Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Uczennica naszej szkoły– Adrianna Żurkiewicz klasy VI c, która wcześniej  zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, przystąpiła do finału konkursu. Uczniowie pisali trudny test konkursowy, składający się z zadań zamkniętych i otwartych, których zakres  wiadomości wykraczał poza program nauczania szkoły podstawowej.

            W Finale Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego wzięło udział 133 uczestników. Wszyscy otrzymali zaświadczenie Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu finalisty powyższego konkursu. Laureatem konkursu zostaje uczestnik finału, który otrzyma minimum 34 na 40 możliwych punktów.

Ada uzyskała 37 punktów na 40 możliwych, tym samym uzyskała tytuł LAUREATA.

Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych wynikają bezpośrednio z aktualnie obowiązujących rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i zarządzeń Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Z treści ich wynika, że:

 -Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów.

  -Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej,  otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną  ocenę klasyfikacyjną.

  -Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem  są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu.Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu  jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu  najwyższego wyniku.

Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy!!!

Życzymy dalszych sukcesów i rozwijania talentu !!

Uczennicę do konkursu przygotowywała p. Alicja Duczmal

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_

Archiwa

BIP

bip