Informacja dla Rodziców

Od dnia 25 marca do 11 kwietnia ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19, szkoła rozpoczyna nauczanie zdalne.

Nauczyciele będą realizowali treści podstawy programowej, wykorzystując różnorodne możliwości internetu.

Głównym narzędziem kontaktu z uczniami będzie dziennik elektroniczny Librus (lekcje zaplanowane, wiadomości, zadania domowe). Niektóre lekcje mogą się odbywać w formie wideokonferencji – o takiej sytuacji uczniowie  zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem.

Obowiązkiem każdego ucznia jest codzienne logowanie się na swoje konto w dzienniku elektronicznym i sumienne realizowanie przygotowanych przez nauczycieli lekcji oraz wykonywanie zadań. Zgodnie z instrukcją nauczycieli – niektóre zadania należy odsyłać, co umożliwia dziennik elektroniczny, można też skorzystać z poczty elektronicznej lub innych komunikatorów.

Uczniowie będą oceniani wg zasad zawartych w regulaminie, który został zamieszczony na stronie szkoły.

Nauczyciele będą się również kontaktować z państwem poprzez dziennik elektroniczny lub w innej ustalonej wcześniej formie. Nauczyciele są do dyspozycji uczniów, udzielając wyjaśnień, instrukcji, pomocy.

Przypominamy o tym, by dzieci, jeśli to możliwe, siadały do lekcji w godzinach dopołudniowych. Obecność na zajęciach odnotowana będzie każdego dnia na podstawie statystyki logowań oraz systematyczności wykonywania zadań.

Prosimy o stały kontakt z nauczycielami, by wszystkie dzieci mogły w pełni skorzystać z lekcji przygotowanych przez nauczycieli.

Życzymy Państwu zdrowia!

Pokaż na:
  • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip