Konkurs językowo-plastyczny!!!

30 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tłumacza. Z tej okazji zapraszamy uczniów do zabawy plastycznej z językiem obcym w tle.

Każdy obcy język kryje w sobie wiele pułapek, w które łatwo wpaść i które stały się tematem licznych anegdot. Czy w każdym języku pogoda jest pod psem albo kupuje się kota w worku?

Może znacie związki frazeologiczne ze zwierzętami w języku, którego się uczycie, które Was szczególnie zaciekawiły, rozbawiły lub zaskoczyły? Spróbujcie je przedstawić plastycznie!

Cel Konkursu:

1. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności uczniów.

2. Upowszechnianie wiedzy na temat pracy tłumacza, różnorodności językowej, kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat.

 

Założenia organizacyjne

1. Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i jest skierowany dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.

3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, nazwa szkoły, klasa.

4. Praca powinna być wykonana na papierze/kartonie o formacie A 3, technika jest dowolna: rysunek kredkami, ołówkiem, piórkiem, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage, grafika komputerowa itp. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze.

5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy. Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie w Instytucie Francuskim. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

 

Warunki Konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

a) klasy 0- III

b) klasy IV-VI

c) klasy VII-VIII/III gimnazjum

 

2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 2 listopada 2018r. Prace należy przynieść do p. Justyny Lisiak ( prace z j. niemieckiego) lub p. Małgorzaty Palczewskiej     (prace z j .angielskiego). Jury szkolne wybierze 5 najlepszych prac, które zostaną odesłane do organizatora konkursu.

Konkurs organizowany jest przez Włoski Instytut Kultury, Instytut Francuski, Instytut Cervantesa w Krakowie, Goethe-Institut, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego przy wsparciu finansowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

 

Życzymy ciekawych pomysłów i czekamy na Wasze prace!!!

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip