Niezapomniane warsztaty o empatii

21 listopada klasa 3 c oddziałów gimnazjalnych uczestniczyła w wyjątkowych warsztatach o empatii. Na zaproszenie wychowawcy klasy, pani Justyny Lisiak przyjechały dwie prelegentki z Poznania z Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami, które używając przystępnego młodzieżowego języka wzbudziły w uczniach empatię i opowiedziały o tolerancji.

„Uczmy się razem żyć” to kampania społeczna prowadzona przez Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami od 2010 roku. Jej celem jest popularyzacja w naszym kraju edukacji włączającej, zakładającej integrację dzieci i młodzieży z różnymi typami niepełnosprawności w szkołach ogólnodostępnych.

Celem warsztatów jest budowanie empatii wobec osób z niepełnosprawnościami poprzez doświadczanie, myślenie projektowe i wymianę doświadczeń.

 Młodzież bierze udział w ćwiczeniach, które pomagają „wejść w buty” osób z różnymi stopniami sprawności (wózek, symulatory wad wzroku, słuchu itd). Poznaje podstawowe zagadnienia i pojęcia dotyczące niepełnosprawności, języka włączającego, dyskryminacji oraz zasady savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami. Młodzież poznaje też metodę Design Thinking projektując rozwiązania dla swoich rówieśników z niepełnosprawnościami – szczególny nacisk kładziemy na etap empatii i diagnozy potrzeb, które najpełniej prowadzą do zrozumienia.

Organizatorem warsztatów jest Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami, organizacja pozarządowa od 15 lat działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym na rzecz edukacji włączającej.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Uczmy się razem żyć 2018″ realizowanego przez Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami, współfinansowanego ze środków PFRON, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Warsztaty prowadziła Katarzyna Halicka i Stanisława Piotrowska-projektantki warsztatów i szkoleń. Pracują z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi przy projektach bazujących na fundamencie empatii.

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_