Oferta PPP w roku szkolnym 2013/2014 dla rodziców dzieci przedszkolnych

 • indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodziców dzieci z trudnościami emocjonalnymi, z zachowaniem
 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD
 • „Błędy wychowawcze popełniane przez dobrych rodziców” – warsztaty
 • prelekcje i prezentacje multimedialne:
 • „Gotowość szkolna”
 • „Praca z dzieckiem nadpobudliwym”
 • „Wspieranie dziecka w rozwoju emocjonalno-społecznym”
 • „Praca z dzieckiem z ADHD”
 • „Stymulowanie funkcji percepcyjno-motorycznych”
 • „Stymulowanie rozwoju dzieci od 3 do 5 roku życia”
 • „Wady wymowy”
 • „Profilaktyka wad słuchu”
 • „Rodzina fundamentem w rozwoju dziecka. Przedszkole instytucją wspomagającą rodzinę”
 • „Agresja- przyczyny, objawy i sposoby zapobiegania”
Pokaż na:
 • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_