Oferta PPP w roku szkolnym 2013/2014 dla rodziców uczniów szkół podstawowych:

 • porady psychologiczne w sytuacji problemów wychowawczych, trudności z emocjami lub zachowaniem u dzieci
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców” warsztat
 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD
 • warsztaty:
  • „Gry i zabawy matematyczne rozwijające umiejętności matematyczne”
  • „Pomoc rodziców dziecku w czytaniu, pisaniu, liczeniu” / kl.I-III /
  • „Pomoc rodziców dziecku ze stwierdzoną dysleksją rozwojową lub z trudnościami w czytaniu i pisaniu / kl.IV-VI /
  • „Szkoła dla rodziców i wychowawców”
 • prelekcje i prezentacje multimedialne:
 • „Moje dziecko jest w czwartej klasie-czyli z czego rodzice powinni zdawać sobie sprawę”
 • „Wspieranie dziecka w radzeniu sobie z emocjami”„Kształtowanie umiejętności wychowawczych u rodziców”
 • „Typy osobowości-temperament”
 • „Charakterystyka przełomu rozwojowego u dzieci kończących I etap nauczania”
Pokaż na:
 • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_