Programy profilaktyczne w szkole

W dniach 06-15.11. 2019 roku odbyły się w naszej szkole programy  dotyczące profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży:

  -  uczniowie wszystkich  klas I-III uczestniczyli w zajęciach  pt. „Groźne sprawy’’, które  dotyczyły  niebezpiecznych zachowań, sytuacji i przedmiotów

  -  uczniowie klas VIII uczestniczyli w programie „Narkotyki? To mnie nie kręci!’’, który dotyczył narkotyków i dopalaczy w kontekście uwrażliwienia i budowania gotowości oraz kształtowania umiejętności służących pomocy rówieśniczej 

  -  uczniowie klas VII uczestniczyli w zajęciach warsztatowych będących formą autodiagnozy, uczących analizy sytuacji życiowej osób uzależnionych oraz efektywnego sposobu radzenia sobie z problemami pojawiającymi się w grupie rówieśniczej w konstruktywny sposób poprzez rozmowę i wsparcie osób bliskich i wybranych specjalistów. 

Programy przeprowadziła pani Katarzyna Wojciechowska – psycholog, specjalista terapii uzależnień  z  Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_