Author Archives: Autor 3

Wyniki międzynarodowego Konkursu matematycznego ” KANGUR”

W konkursie matematycznym wzięło udział 38 uczniów naszej szkoły w różnych przedziałach wiekowych.
Do konkursu w regionie poznańskim zgłosiło się 9032 uczniów z 273 szkół. Z wpłaconych środków Ci uczestnicy, którzy uzyskali najwyższe wyniki w konkursie  otrzymali dyplomy i nagrody .
Z naszej szkoły wyróżnienia otrzymali: Drygas Cezary z klasy IIIb i Marszał Wojciech z klasy IVa.
Gratulacje!!!

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone  w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ósmoklasiści przystąpili  do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.  Egzamin przeprowadzony został w formie pisemnej, w dniach  24, 25 i 26 maja, uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca, natomiast 8 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Do egzaminu ósmoklasisty przystąpili wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Czytaj więcej ...

Konkurs ekologiczno-plastyczny

Na przełomie kwietnia i maja odbył się w naszej szkole konkurs ekologiczno-plastyczny w dwóch grupach wiekowych. Zadanie konkursowe dla klas 1-4 polegało na wykonaniu pracy plastycznej na temat: „Jak dbać o środowisko? Najlepsze prace wykonali:
1 miejsce – Gabrysia Marciszewska i Jakub Konczyński,
2 miejsce – Zofia Jackowska,
3 miejsce – Zofia Puc i Bartosz Kupczyk.
Uczniowie z klas 5-7 wykonywali trójwymiarowy pojazd. Najlepsi spośród tej grupy to:
1 miejsce  – Wiktoria Marciszewska i Aleksander Ziętek,
2 miejsce – Jędrzej Początek,
3 miejsce – Wiktoria Gościniak.
Wszystkim laureatom gratulujemy!
Konkurs przygotowały panie: Izabela Urbaniak i Beata Lisiak. Czytaj więcej ...

26 maja – Dzień Matki

Chociaż na całym świecie data i obchody Dnia Matki różnią się od siebie, niezmienne pozostaje to, że w tym dniu swoją obecnością okazujemy naszym mamom wdzięczność za ich bezwarunkową miłość oraz trud włożony w wychowanie dzieci. To jedno z najbardziej wzruszających świąt w roku. Tego dnia składamy życzenia i wręczamy prezenty naszym mamom. Matka – ileż w tym jednym słowie kryje się treści, z nim związane na zawsze wspomnienia z najwcześniejszego dzieciństwa, nasze pierwsze radości i troski, marzenia i tęsknoty. Każdy z nas w swoim sercu chowa wdzięczność za to, że dała nam największy skarb – życie.

Rok ma 366 dni, ale jest taki jeden dzień w kalendarzu, w którym chcemy powiedzieć naszym mamom, że je bardzo, ale to bardzo kochamy.
Chcemy Wam powiedzieć, kochane mamy, że pamiętamy o tym przez cały rok. Uczniowie klas młodszych przygotowali dla swoich ukochanych mam laurki.

„Najlepsze jest u mamy to, że ją mamy”.

Czytaj więcej ...

Poszukiwacze przyrody

W ramach zajęć rozwijających „Z ekologią za pan brat” uczniowie klasy 2a udali się na niecodzienne poszukiwania. Celem małych detektywów było odnalezienie określonych elementów przyrody. Miejscem poszukiwań był teren wokół naszej szkoły. Uczniowie z wielkim zapałem przystąpili do zadania. Poszukiwaniom sprzyjała piękna, wiosenna pogoda oraz bardzo dobra współpraca w grupach. Wszystkie elementy zostały odnalezione, a dzieci przepełniała radość i duma z wykonania zadania. Na zajęcia z poszukiwania przyrody uczniowie wyruszyli z wychowawcą, panią Grażyną Błaszczyk. Czytaj więcej ...

Wycieczka do Biblioteki Publicznej w Raszkowie

 

Z okazji Tygodnia Bibliotek uczniowie klas III odwiedzili Raszkowską Bibliotekę Publiczną im. Adama Mickiewicza w Raszkowie. Bibliotekarki, panie Maria Rozbicka i Małgorzata Sibińska oprowadziły uczniów po bibliotece, zapoznały z układem książek, opowiadały o zaletach czytania i oczywiście zachęcały do czytania książek. Dłuższą chwilę uczniowie spędzili w dziale z książkami dla najmłodszych, z lekturami, podziwiali  ilość książek i ich ułożenie na bardzo wysokich półkach. Uczniowie, którzy są już czytelnikami raszkowskiej biblioteki wypożyczyli książki. Wielu uczniów zadeklarowało, że już za chwilkę, uzyskując pozwolenie rodziców, stanie się czytelnikami raszkowskiej biblioteki – do czego oczywiście zachęcamy. W kąciku czytelniczym pani Małgorzata Sibińska opowiadała dzieciom, jak dokonuje zakupów książek, jak są one opracowywane, zanim trafią do czytelnika. Spotkanie w bibliotece miało na celu upowszechnienie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów. Kolejnym punktem wycieczki był spacer ulicami Raszkowa. Ostatnim punktem wycieczki było podziwianie zwierząt znajdujących się  w raszkowskim parku w tzw. ścieżce dydaktycznej oraz zabawa na placu zabaw. Opiekunami uczniów były panie: Marzena Klimek, Iwona Bieniek, Emilia Swatkowska i Katarzyna Zaworska.

Czytaj więcej ...

Wycieczka klas trzecich do Rosnówka – Puszczykowa – Rogalina

 

W poniedziałek klasy 3a i 3b wybrały się na turystyczny szlak trasą Rosnówko – Puszczykowo – Rogalin i spędziły czas w parku rozrywki i nauki Deli Park. Deli Park to  rodzinny park edukacyjno-rozrywkowy zlokalizowany  na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na jego terenie znajdują się: miniatury znanych budowli z całego świata (m.in. wpisane na listę Światowego Dziedzictwa KulturalnegoUNESCO), modele zwierząt żyjących w epoce lodowej na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego (m.in. mamuta), powiększone modele owadów - chronione gatunki z terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego, minizoo (m.in. zwierzęta domowe, alpaki, kangury i lemury) i małpi gaj z interaktywnym placem zabaw i urządzeniami rozrywki ruchowej dla dzieci.

Dzieci obejrzały makroeksponaty zwierząt prehistorycznych oraz postaci z bajek i filmów. Mogły również podziwiać makiety znanych budowli i zabytków w parku miniatur. Bardzo ciekawe i owocne okazały się warsztaty kulinarne, podczas których dzieci poznały regionalne wypieki z Wielkopolski oraz sposoby ich przygotowania. Uczestnicy warsztatów pod okiem prowadzącego samodzielnie wykonały pyszne chruściki. Następnym etapem wycieczki było Muzeum – Pracownia Literacka patrona naszej szkoły, Arkadego Fiedlera. Uczniowie podziwiali eksponaty przywiezione przez znanego podróżnika z wielu stron świata, wysłuchały cennych informacji o życiu i pasjach Arkadego Fiedlera. Po muzeum oprowadzali nas członkowie rodziny naszego patrona. Ostatnim miejscem pobytu był park w Rogalinie. Tam właśnie dzieci mogły zobaczyć prastare 700-letnie dęby: Lech, Czech i Rus. Przypomniały sobie legendę o tych trzech bohaterach. Nad całością wycieczki czuwała pani pilot Ewa Matuszczak z biura podróży w Gołuchowie. Wyjazd z pewnością należy zaliczyć do udanych, ponieważ sprawił dzieciom wiele radości, był okazją i do beztroskiej zabawy, i do pogłębienia swojej wiedzy oraz rozwijania zainteresowań. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwały panie: Marzena Klimek, Iwona Bieniek, Justyna Żurkiewicz oraz rodzice uczniów, panie: Edyta Gogolewska i Agnieszka Zduńska.

Czytaj więcej ...

Konkursu Wiedzy Historycznej o Ziemi Raszkowskiej

9 maja w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Radłowie odbyła się IV edycja Konkursu Wiedzy Historycznej o Ziemi Raszkowskiej, który patronatem honorowym objął Jacek Bartczak, burmistrz Gminy i Miasta Raszków. W konkursie udział wzięło 24 uczniów szkół podstawowych z Bieganina, Jankowa Zaleśnego, Koryt, Ligoty, Radłowa i Raszkowa, którzy odpowiadali na pytania dotyczące historii naszej „małej ojczyzny”. Wszystkich uczestników obowiązywała znajomość wiedzy historycznej w oparciu o fragmenty książki: „Raszków na przestrzeni wieków” pod redakcją Jacka Bartczaka i Gerarda Kucharskiego. Materiał, który obowiązywał uczestników w tym roku, to średniowiecze. Dodatkowo dla uczniów klas starszych wymagana był znajomość życiorysu Nikodema Schroedera – dawnego mieszkańca Radłowa, powstańca wielkopolskiego i pierwszego polskiego starosty powiatu odolanowskiego. Tegoroczny konkurs miał formę pisemną, uczniowie rozwiązywali test składający się z pytań otwartych i zamkniętych.

W kategorii klas V i VI zwycięzcą konkursu został uczeń naszej szkoły – Kacper Gościniak.

Wśród uczestników w kategorii klas VII i VIII najlepszą okazała się uczennica naszej szkoły Małgorzata Sójka.

Krzysztof Łuszczek, również z raszkowskiej podstawówki, zajął III miejsce – wielkie gratulacje!

 Zwycięzcy konkursy w nagrodę udają się na wizytę studyjną do Brukseli, którą ufundowała europoseł, pani Andżelika Możdżanowska, natomiast fundatorem nagród książkowych i gier edukacyjnych był Instytut Pamięci Narodowej. Koordynatorem organizacji konkursu był pan Karol Marszał. Uczniów naszej szkoły do konkursu przygotowały panie: Mariola Janiak i Alicja Modrzewska. Czytaj więcej ...

Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

 

„Opowiedz nam moja Ojczyzno
jak matka dzieciom ciekawym,
o latach znaczonych blizną,
na wiekach chwały i sławy!”

3 Maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawa regulująca zakres działania władz państwowych oraz prawa obywatelskie. Konstytucja 3 Maja była próbą ratowania zagrożonego bytu państwa, które w 1772 roku uległo pierwszemu rozbiorowi. Jej ogromną zasługą było rozbudzenie nadziei na niepodległość, a także wskrzeszenie uczuć patriotycznych w wielu kręgach społeczeństwa. W piękną i sentymentalną podróż zabrali uczestników apelu uczniowie klasy V b i III b. Przy prezentacji multimedialnej, wierszach i śpiewie zespołu „Dzieci lubią śpiewać” przenieśliśmy się do czasów, kiedy uchwalana była nasza Konstytucja. Przepięknego poloneza zatańczył zespół Głogowianie, wiele wzruszeń dostarczył występ ucznia  klasy Vb -  Kiryla, oraz piosenki w wykonaniu  Ewy Obsadnej i Małgosi Szczęsnej. Apel przygotowali: Mariola Janiak. Alina Stefańska i Łukasz Naczke.

Czytaj więcej ...

„Noc z Andersenem”

„Noc z Andersenem” to przedsięwzięcie o charakterze  międzynarodowym, zapoczątkowane w 2003 roku w Czechach. 2 kwietnia, dla upamiętnienia urodzin wielkiego duńskiego baśniopisarza, Hansa Christiana Andersena, w wielu bibliotekach organizuje się „Noc z Andersenem”. Głównym celem imprezy czytelniczej  jest rozbudzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych oraz propagowanie idei głośnego czytania, ale także pokazanie uroków wspólnego, głośnego czytania. W dzisiejszych czasach często zastanawiamy się, dlaczego dzieci tak mało czytają. W erze techniki, telefonów komórkowych i Internetu najważniejsze jest, aby przykład szedł z góry – od rodziców, dziadków czy rodzeństwa i oczywiście nauczycieli. Czytanie ma niepodważalnie pozytywny wpływ na rozwój najmłodszych: poprawia pamięć, rozwija wyobraźnię i poszerza słownictwo. Nasza szkolna „Noc z Andersenem” odbyła się 6 maja, wzięła w niej udział klasa IV b. Uczennice klasy VIII b: Małgorzata Szczęsny, Matylda Jańczak, Julia Włodarczyk i Alicja Kłopocka w ramach wolontariatu przygotowały dla uczestników ciekawe zajęcia: było czytanie baśni H.Ch.Andersena, konkurs wiedzowy, kalambury, konkursy sprawnościowe. Uczestnicy nocki z niecierpliwością oczekiwali na zajęcia sportowe. Przygotowany przez uczennice sportowy tor przeszkód okazał się „strzałem w 10”! Dużo emocji dostarczyły dzieciom nocne rozgrywki sportowe przygotowane przez nauczyciela wychowania fizycznego pana Sławka Krawczyka, który razem z Małgorzatą Palczewską i Katarzyną Zaworską był opiekunem dzieci w czasie „Nocy z Andersenem”.

Czytaj więcej ...

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzony jest 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana. W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Na zajęciach w przedszkolu dzieci dowiedziały się, że poza akcjami gaszenia pożarów strażacy jeżdżą  do wypadków drogowych i pomagają poszkodowanym, udzielają pomocy w katastrofach i klęskach żywiołowych, ratują ludzi oraz zwierzęta, gdy zagraża im niebezpieczeństwo i często narażają własne życie. Wielką frajdę w tym dniu sprawiła przedszkolakom wizyta w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszkowie. Dzieci mogły obejrzeć wozy strażackie, dowiedziały się, jak wygląda prawidłowy ubiór strażaka wyjeżdżającego na ratunek i do gaszenia pożaru oraz w jakim sprzęcie wchodzi  on do palącego się mieszkania czy domu. Strażacy muszą być odważni, silni, wysportowani i ciągle aktualizują swoją wiedzę. Maluchy chętnie zadawały pytania, a strażacy chętnie na nie odpowiadali. Wszystkie dzieci miały możliwość spróbować swoich sił w polewaniu wodą z węża. Na zakończenie  spotkania maluchy złożyły strażakom życzenia i wręczyły własnoręcznie wykonane laurki, a od gospodarzy otrzymały słodki upominek.

Wszystkim strażakom z gminy Raszków składamy serdeczne podziękowania za codzienną gotowość do niesienia pomocy oraz ratowanie zdrowia i życia drugiego człowieka. Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Opiekunami klas były panie: Dorota Gidaszewska-Burkietowicz, Katarzyna Maćkowiak, Natalia Wąsala i Emilia Swatkowska.

 

Czytaj więcej ...

Kolejne sukcesy zespołu „Mariposa”

28 kwietnia w Pleszewie odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski Szkół w aerobiku.

Nasze dziewczęta z klas 7-8 zajęły 2 miejsce i zostały wicemistrzyniami Wielkopolski Szkół w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej.

Skład tanecznej drużyny:

Klasa 8b – Martyna Sójka, Ewelina Ziętek, Matylda Jańczak, Agata Dwornikowska, Monika Kasałka

Klasa – 7b – Blanka Kołodziej, Klaudia Klaudia

Klasa – 7c – Wiktoria Kantek, Trzeciak Julia

W czasie mistrzostw cudowną niespodziankę sprawiły dziewczęta rocznik 2009 i młodsze –  wywalczyły 1 miejsce i Mistrzostwo Wielkopolski w kategorii Igrzyska Dzieci !

Skład mistrzowskiej drużyny:

Klasa 7c – Oliwia Uciechowska, Dominika Janicka, Sofiia Chernomor, Weronika Suplicka, Klaudia Trzeciak

Klasa 7b – Julia Bizan

Klasa 7e – Adrianna Twardowska, Nikola Domagała.

Klasa 5b – Wiktoria Gościniak, Wiktoria Marciszewska, Katarzyna Czajka

Klasa 4c – Zofia Cieślak

Zespoły na mistrzostwa  przygotował nauczyciel wychowania fizycznego pan Adam Dutkowski we współpracy z panią Iloną Klimek.

https://youtu.be/TFzHV17Aooo

https://youtu.be/iVqofzzTbhc

https://youtu.be/GBNy0sHM5kM

https://youtu.be/ygubUYeObeA

https://youtu.be/pDbe9OzOtNw

 

Baśń Andersena w raszkowskim M-GOK-u

Był sobie pewnego razu bardzo ubogi książę. Miał księstwo małe, ale dość duże na to, by mógł się ożenić; a chciał się właśnie żenić!

Było to co prawda zuchwalstwo, że odważył się spytać córkę cesarza: „Czy chcesz mnie mieć za męża?”, ale jednak ośmielił się to uczynić, bo imię jego było sławne na cały świat. Tysiąc księżniczek zgodziłoby się chętnie, ale dowiecie się zaraz, co uczyniła córka cesarza.

Zatem słuchajcie…

Teatr dziecięco-młodzieżowy „Igraszka”, prowadzony przez panią Urszulę Mróz, działający  już kilkanaście lat w raszkowskim M-GOK, zaprosił dzieci z raszkowskiej podstawówki i oddziałów przedszkolnych na spektakl na podstawie baśni H. Ch. Andersena „Świniopas”. To przypowieść niosąca optymistyczne przesłanie dla dzieci i dorosłych o tym, że dobro można odnaleźć w wytrwałości dążenia do celu, życzliwości dla świata, akceptacji siebie i co bardzo ważne, tolerancji dla drugich.

Tym razem w spektakl zaangażowanych zostało dwanaście osób, w tym uczniów naszej szkoły. Przedstawienie odbyło się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Czytaj więcej ...

Dzień Ziemi – warsztaty

22 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Ziemi. Z tej okazji uczennice klas VIIII i przedstawicielki Samorządu Szkolnego: Jagoda Twardowska, Ewa Obsadna i  Amelia Nagel przygotowały warsztaty dla uczniów klas 1 i 2. Na początku zajęć dzieci wysłuchały piosenki pt. „Nasza Planeta”. Później rozmawiały o ekologii i recyklingu. Na zakończenia spotkania w bibliotece szkolnej uczniowie obejrzeli film edukacyjny „Ekologiczny dom” i wykonały „Kartki dla Ziemi”. Zajęcia te miały na celu uświadomić młodym słuchaczom jak ważne jest dbanie o naszą Planetę. Dzieci po zajęciach wyszły z pełną  wiedzą o ekologicznym zachowaniu i motywacją do ratowania Ziemi. Czytaj więcej ...

Biwak w szkole klas trzecich

 

Czytaj więcej ...

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.

Książkowe rekordy

Książki fascynują ludzi od stuleci nie tylko z powodu ich ciekawej treści. Wokół literatury istnieje ogromny świat autorów, wydawców, tłumaczy i dotyczących ich ciekawych historii oraz anegdot. Oto porcja interesujących faktów o książkach:

  • Najdroższą książką na świecie jest Kodeks Leicester Leonarda da Vinci, jej cena przekracza 30 mln dolarów.
  • Najdroższa polska książka to drugie wydanie O obrotach sfer niebieskich , kosztowało 103 tysiące złotych.
  • Najmniejsza książka świata powstała w Polsce, jest to Alfabet łaciński z 1976 roku o wymiarach 1 x 0,8 mm.
  • Największa książka świata powstała w Denver w Stanach Zjednoczonych, jej wymiary to 2,74 x 3,07 m i waży 252,6 kilograma.
  • Największy zbiór książek posiada Biblioteka Kongresu w Stanach Zjednoczonych, ponad 113 mln egzemplarzy.
  • Książka sprzedana w największej liczbie egzemplarzy to Biblia, ponad 2 miliardy i 500 milionów sztuk.
  • Najdłuższa książka świata to pewien chiński słownik wydany w 5020 tomach.

Biblioteka szkolna przyłączyła się do obchodów tego dnia i promowała czytelnictwo. W tym roku uczennice Sofia i Wiktoria głośno czytały swoim młodszym kolegom  książkę w języku ukraińskim „Wąsik, niechciany kotek”. Czytaj więcej ...

Konkurs recytatorski poezji Juliana Tuwima w klasie 3a

W czwartek, 21 kwietnia, w klasie 3a odbył się konkurs recytatorski poezji autora słynnych wierszy dla dzieci Juliana Tuwima. Uczniowie poznali sylwetkę poety omawiając lekturę  „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą”. Wcześniej uczniowie samodzielnie wybrali jeden z utworów pisarza i przygotowali się do pięknego zaprezentowania  na forum klasy oraz przed jury. Zasiadły w nim pani wicedyrektor Małgorzata Hajdziony oraz pani bibliotekarka Katarzyna Zaworska. Nad przebiegiem konkursu czuwała wychowawczyni klasy, pani Marzena Klimek. Zanim dzieci przystąpiły do recytacji, otrzymały kilka cennych wskazówek od pani wicedyrektor, która jest jednocześnie nauczycielką języka polskiego, jak się najlepiej zaprezentować. W konkursie wzięło udział 21 uczniów, jury przyznało następujące miejsca:

I miejsce – Amelia Ruda,

II miejsce – Vasyl Liulia, nasz nowy kolega z Ukrainy,

III miejsce – Gabriel Iwańczuk.

Czworo dzieci otrzymało też wyróżnienia: Wojciech Gajewski, Marika Kołodziej, Zofia Puc i Maja Zduńska. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz drobne upominki w postaci długopisów, pachnących zawieszek oraz słodyczy. Czytaj więcej ...

Wielkanocny zajączek

Zajączek jest jednym z symboli nadchodzących świąt Wielkanocy. Najmłodsi wyczekują go podczas czwartkowego poranka, a on przynosi wszystkim grzecznym dzieciom słodycze i drobne upominki.  Również do uczniów naszej szkoły wielkanocny zajączek zawitał w ostatnim dniu nauki, w środę. Dzieci szukały koszyczków z podarunkami w szkole, na placu zabaw i na boisku. Czytaj więcej ...

Misterium Wielkanocne

W kalendarzu jest wiele dni wesołych i świątecznych, ale są i takie, które zmuszają nas do refleksji, powagi, szczególnej zadumy, a także i radości, jaką ze sobą niosą. Jednymi z takich dni są Święta Wielkanocne. Wielkanoc jest najstarszym, największym i centralnym świętem chrześcijańskim. Gdyby bowiem Chrystus nie zmartwychwstał, nie obchodzilibyśmy żadnych innych świąt, którymi cieszymy się w ciągu całego roku. Nie byłoby jednak Zmartwychwstania, gdyby nie Męka i Śmierć Chrystusa. Te wydarzenia, będące centrum chrześcijańskiego przepowiadania, chcieliśmy sobie przybliżyć przedstawiając je w świetle wydarzeń, które obecnie bardzo przeżywamy – w świetle wojny w Ukrainie. Tegorocznemu Misterium Wielkanocnemu, które zostało wystawione w naszej szkole 13 kwietnia, nadaliśmy charakter wojennej drogi krzyżowej.
W roli recytatorów wystąpili uczniowie z klasy 5b i 5c przygotowani przez panią Justynę Żurkiewicz: Wiktoria Gościniak, Wiktoria Marciszewska, Katarzyna Czajka, Kacper Gościniak, Adrianna Wyrzykowska, Marika Michalak, Milena Jędrzejak i Zuzanna Zmyślona. Klasa 1b zaprezentowała się w pięknym tańcu do utworu Edvarda Griega Poranek w choreografii pani Aliny Stefańskiej. Oprawę muzyczną zapewnili nam: zespół „Dzieci lubią śpiewać” oraz szkolni laureaci Gminnego Konkursu Piosenki Papieskiej przygotowani przez panią Alinę Stefańską: Małgorzata Szczęsna, Nikodem Szczepaniak (gitara), Maja Stefańska, Amelka Krzywda, Gabrysia Marciniak i Oskar Gajewski. Ilustrację do misterium stanowiła prezentacja multimedialna przygotowana przez panią Justynę Żurkiewicz. Nad wykonaniem dekoracji pracowały panie Marzena Klimek i Beata Lisiak oraz panowie Tomasz Pawlaczyk i Łukasz Pawlaczyk. Nagłośnienie przygotował pan Łukasz Naczke.

Na zbliżające się Święta Zmartwychwstania Pańskiego wykonawcy przedstawienia złożyli Dyrekcji, nauczycielom, pracownikom i całej społeczności szkolnej życzenia słowami wielkiego Polaka, Świętego Jana Pawła II:

„Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi”. Czytaj więcej ...

Nasi reprezentanci w finale wojewódzkim w warcabach

9 kwietnia odbył się w Poznaniu finał wojewódzki Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Naszą szkołę reprezentowali: Oliwia Lisiak, Julia Bizan, Kacper Kaźmierczak i Gracjan Galiński.

Wszyscy zaprezentowali się znakomicie, szczególnie że po raz pierwszy uczestniczyliśmy w finale.

W finale brało udział ponad 40 zawodników z każdej kategorii. Wyniki naszych reprezentantów:

Kacper Kaźmierczak – 14 miejsce,

Julia Bizan – 24 miejsce,

Oliwia Lisiak – 28 miejsce,

Gracjan Galiński – 33 miejsce.

Wielkie gratulacje!!!

Przygotowania do zawodów – pani Beata Lisiak, opieka podczas zawodów – pani Justyna Lisiak.  Czytaj więcej ...

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje gminne

9 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym  odbyły się eliminacje miejsko-gminne XLIVOgólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci szkół i jednostek OSP z terenu gminy Raszków, w trzech grupach wiekowych:

  • grupa I – uczniowie klas I-IV
  • grupa II – uczniowie klas V-VIII
  • grupa III – uczniowie szkół ponadpodstawowych, którą reprezentowali nasi absolwenci: Dariusz Ulatowski i Szymon Nowacki.

Do pierwszego etapu, czyli części pisemnej przystąpiło 24 uczestników. Po napisaniu testu komisja wyłoniła po trzech laureatów z każdej grupy. Druga część – ustna, polegająca na odpowiedzi na trzy wylosowane pytania, zakończyła etap gminny. Po tej części wyłoniono po jednym laureacie, który będzie reprezentował naszą gminę w eliminacjach powiatowych. Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów: Szymon Szymaniak z klasy VIIIc i Adam Nowacki z klasy Va.

Zwycięzca gminnego konkursu, uczeń Szkoły Podstawowej w Jankowie Zaleśnym – Jakub Kierzkowski, będzie reprezentował gminę w dalszych etapach turnieju.

Uczniów do konkursu przygotowała pani Izabela Urbaniak. Czytaj więcej ...

Warsztaty plastyczno-techniczne

Tradycje wykonywania ozdób wielkanocnych, dawniej praktykowane w wielu polskich domach, dziś powoli są zapominane. Warsztaty przywracają je należnemu miejscu. Pisanki, palmy, ozdoby z bukszpanu, z bibuły i naturalnych materiałów zawsze podkreślały z jednej strony naszą religijność, z drugiej dbałość o rodzinne zwyczaje, przekazywane od pokoleń. Każde rękodzieło ma swoje znaczenie. Szkolne warsztaty plastyczno-techniczne odbyły się w naszej szkole w poniedziałek, 4 kwietnia. Wzięło w nich udział 23 uczniów. Wianki na drzwi ocieplają wizerunek domu. Zwyczaj ten wywodzi się ze Skandynawii i oznacza zaproszenie do wejścia. W zależności od stylu, potrzeb i preferencji współczesne wianki wykonuje się z różnych materiałów. Podczas warsztatów zostały  wykorzystane zielone gałązki, bukszpan, kwiaty w połączeniu z elementami symboliki wielkanocnej: jajkami, ptaszkami itp. Pisanki symbolizują nowe życie, odrodzenie i zmartwychwstanie. Podczas zajęć uczestnicy wykonali wielobarwne pisanki, bazując na tradycyjnych wzorach. Baranek w tradycji Nowego Testamentu był symbolem zwycięskiego Chrystusa. Często obok niego stała chorągiew wielkanocna – w kolorze białym, złotym i czerwonym, pojawiał się też napis „Alleluja”. Wykonana przez uczestników figurka baranka, postawiona na stole wśród zieleni, będzie o tym przypominać. Dużym wyzwaniem dla uczestników warsztatów było ręczne  szycie torb ekologicznych. Wykonane prace zostaną wystawione na wielkanocnym kiermaszu, a pozyskane fundusze przeznaczone na zakup skarpetek dla dzieci – pacjentów Oddziału Rehabilitacyjnego w Ostrowie Wlkp. Opiekunami uczniów w czasie warsztatów były panie: Beata Lisiak i Izabela Urbaniak. Czytaj więcej ...

Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony każdego roku w kwietniu, jako wydarzenie mające na celu upamiętnienie powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i zwrócenie w tym dniu szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy światowego zdrowia. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia  odbyły się w klasach 0-3  w dniach 7-8 kwietnia 2022 r. Z okazji  Dnia Zdrowia uczniowie przygotowali sałatki, szaszłyki owocowe i warzywne, kanapki, wykonali prace plastyczne pt.: „Mój talerz zdrowia” oraz „Piramidę Zdrowia”. Złożyli także życzenia szkolnej pielęgniarce pani Beacie Wicenciak, okazując swoją wdzięczność za codzienną pracę na rzecz drugiego człowieka. Pani pielęgniarka przypomniała uczniom zasady związane z dbałością o własne zdrowie. Pamiętajmy! W zdrowym ciele zdrowy duch! Czytaj więcej ...

Gminny konkurs recytatorski – „Dzień dobry, pani Mario”

Polska pisarka, poetka, tłumaczka i publicystka Maria Konopnicka została uhonorowana przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patronką roku 2022. Dokładnie 23 maja 2022 roku przypadnie 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej. 7 kwietnia, w Szkole Podstawowej im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym odbył się Gminny konkurs recytatorski „Dzień dobry, pani Mario”, w którym wzięło udział 22 uczniów ze szkół gminy Raszków. Naszą szkołę reprezentowali: Julia Gogolewska, Marika Kołodziej, Zofia Puc, Anna Wicenciak, Cezary Drygas i Oliwier Lis. Uczniowie pięknie recytowali wybrane przez siebie wiersze, otrzymali nagrody i dyplomy uczestnictwa. Uczniami opiekowała się pani Katarzyna Zaworska. Dziękujemy rodzicom uczniów za zorganizowanie bezpiecznego transportu dzieci na konkurs i kibicowanie w czasie jego trwania. Czytaj więcej ...

Ach, panie Janie…

2 kwietnia 1805 roku, urodził się największy bajkopisarz na świecie – Hans Christian Andersen, napisał około 150 baśni przetłumaczonych na 80 języków. Światową sławę przyniosły mu baśnie i opowiadania dla dzieci, które zawierają głęboki sens i mają uniwersalną, ponadczasową wartość. Jego baśnie znają dzieci na całym świecie, lecz osoba autora pozostaje dla wielu wciąż tajemnicą. „Ach, panie Janie”- to zajęcia przygotowane przez bibliotekę szkolną  dla uczniów klas 3.
Cele zajęć to: wspieranie czytelnictwa dziecięcego, zwiększenie zainteresowania książką i biblioteką, twórcza aktywizacja dzieci i propagowanie idei głośnego czytania. Podczas spotkania dzieci wysłuchały baśniowej biografii Andersena, która opowiadała o dzieciństwie i twórczości  wybitnego duńskiego pisarza. Uczniowie poznali ciekawostki dotyczące życia Andersena, które miały wpływ na rozwój jego twórczości. Bardzo chętnie uczestniczyli w przygotowanych zabawach edukacyjnych, podczas których korzystając z encyklopedii, mapy i przygotowanej gazetki mogli pochwalić się wiedzą na temat wybranych baśni Andersena. Uczniowie rozwiązywali zagadki, układali z rozsypanek literowych tytuły baśni, bawili się w kalambury, łączyli pomylone tytuły, słuchali piosenek oraz brali udział w wielu zabawach. Dzieci miały możliwość poznania gatunku literackiego, jakim jest baśń, wzięły również udział w baśniowym turnieju wiedzy. Na zakończenie zajęć uczniowie wysłuchali wybranej przez siebie baśni i zachęceni przez panie bibliotekarki wypożyczyli książki, oczywiście H.Ch Andersena. Czytaj więcej ...

 
509px-herb_polski-svg_

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip