Projekt ”Das Bild der Anderen”

W październiku tego roku szkolnego uczniowie klasy 8c,3a, 3c i 3d gim. pod opieką p. Justyny Lisiak przystąpili do międzynarodowego projektu „ Das Bild der Anderen” współorganizowanego przez Instytut Goethego w Warszawie.

Celem projektu jest zmotywowanie uczniów do pisania maili w języku obcym z innymi uczniami. Szkołami partnerskimi dla naszej szkoły są: Maffeo Vegio Gymnasium, miasto Lodi Włochy oraz Mittelschule miasto Chwalynsk Rosja.

Uczniowie dobierani są pod względem wieku, zainteresowań oraz ilości godzin języka niemieckiego w tygodniu. Minimum raz w miesiącu każdy uczestnik projektu otrzymuje maila na wcześniej wyznaczony temat. Maile dotyczą przede wszystkim miejsca zamieszkania, szkoły, spędzania świąt oraz czasu wolnego. Wszystko po to, by ćwiczyć umiejętność pisania w języku obcym, zapoznać się z różnicami kulturowymi, ale i nauczyć się tolerancji wobec odmienności.

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_