Projekt „Teatr” w klasie 1

Uczniowie klasy pierwszej w naszej szkole w ciągu ostatnich dwóch miesięcy (kwiecień, maj) uczestniczyli w projekcie klasowym pt. „Teatr”. Celem projektu było: rozbudzanie wrażliwości i potrzeby kontaktu z teatrem ; umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji z różnych źródeł ; współpraca w grupie poprzez realizowanie wspólnych zadań ; kształtowanie umiejętności prezentacji na forum klasy lub szkoły ; wzbogacenie słownictwa związanego z teatrem ; doskonalenie umiejętności wyrażania emocji mimiką twarzy, ruchem, słowem ; kształtowanie postawy kulturalnego zachowania się w teatrze. 

Całość projektu obejmowała kilka etapów. Najpierw dzieci poznały słownictwo związane z teatrem oraz zaznajomiły się z zawodami ludzi związanych z pracą na scenie. Uczniowie wielokrotnie uczestniczyli w spektaklach teatralnych na scenie OCK w Ostrowie Wlkp. lub przedstawieniach raszkowskiego teatru amatorskiego. Przyszedł czas na zebranie własnych doświadczeń aktorskich.

Drugi etap wiązał się z wyborem sztuki, która dostosowana będzie do możliwości dzieci. Wybór padł na inscenizację związaną z aktualną porą roku ” Witamy wiosnę”.Każdy uczeń klasy otrzymał rolę, którą ocenił według własnych możliwości. Na tym etapie powstały też stroje, które dzieci wykonały częściowo samodzielnie lub z pomocą rodziców.

W trzecim etapie uczniowie samodzielnie w grupach wykonali plakaty, ulotki i afisze informujące o przedstawieniu. Omówione zostały projekty wykonania scenerii do przedstawienia, której realizacją zajęła się wychowawczyni klasy Iwona Bieniek.

Etap końcowy obejmował wystawienie sztuki przed publicznością. Jako pierwsze spektakl obejrzały obie panie dyrektor p. Alicja Duczmal oraz p. Małgorzata Hajdziony. Kolejne przedstawienia podziwiali koledzy i koleżanki z innych klas wraz ze swoimi wychowawcami. Sztuka została odebrana bardzo pozytywnie i nagrodzona wieloma brawami.

Zwieńczeniem projektu było wystawienie inscenizacji dla społeczności lokalnej podczas „Przeglądu twórczości szkoły” połączonego z „Dniem Matki

Pokaż na:
  • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip