Ślubowanie klas I

Dnia 12 października 2017 r. dzieci klas pierwszych i oddziału przedszkolnego zostały pasowane na uczniów i przedszkolaków Szkoły Podstawowej  im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie. Uroczystość odbyła się w hali widowiskowo-sportowej. Co roku wydarzenie to budzi wiele emocji wśród dzieci, rodziców i nauczycieli.  Pani Dyrektor Alicja Duczmal przybliżyła dzieciom istotę tego wydarzenia. Pierwszoklasiści i przedszkolacy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie w programie artystycznym. Nad oprawą muzyczną czuwała pani Alina Stefańska. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie ślubowania na sztandar szkoły. Pasowania dokonali Burmistrz Gminy i Miasta Raszków pan Jacek Bartczak oraz  Dyrektor Szkoły Podstawowej pani Alicja Duczmal. Wychowawczynie klas pierwszych panie: Iwona Raczak, Anna Frąszczak, Bożena Zagórska oraz wychowawczyni oddziału przedszkolnego pani Maria Wikarjak-Hałas z rąk pani Dyrektor Alicji Duczmal otrzymały Akt Pasowania na wychowawców. Wszyscy zaproszeni goście przybyli z prezentami. Dzieci otrzymały kuferki, piłki, przybory szkolne, książeczki SKO i słodycze. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców klas pierwszych i oddziału przedszkolnego oraz wspólną fotografią klas.

Pokaż na:
  • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip