Spektakl profilaktyczny

11 kwietnia ucznowie klas I-III i IV-VI obejrzelii spektakle profilaktyczne, przygotowane przez aktorów Impresariatu Artystycznego INSPIRACJA z Krakowa. Celem zajęć adresowanych do uczniów było:

- pogłębianie wiedzy na temat używek,

- uczenie asretywności,

- pomaganie młodym ludziom dokonywać właściwych wyborów,

- uświadamianie odpowiedzialności za swoje zachowanie,

- pokazanie, gdzie szukać pomocy.

Zaprezentowane uczniom programy zawierały:

- małą formę teatralną,

- prelekcję i dyskusję z uczniami, prowadzoną przez osoby przeszkolone w Krakowskim Starzyszeniu Terapeutów uzależnień,

- konspekty aktywnych lekcji wychowawczych, przygotowane przez psychologów i pedegogów resocjalizacji.

Zajęcia dla uczniów klas I-III poruszały tematykę bezpieczeństwa i komunikacji w grupie. Klasy IV-VI koncenrtowały się na problematyce używek i przemocy. Przewidziana jest kontunuacja zajęć na godzinach wychowawczych.

 

Pokaż na:
  • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip