Spotkanie informacyjne w sprawie sprawdzianu szóstoklasisty

W dniu dzisiejszym uczniowie klas szóstych uczestniczyli w zebraniu informacyjnym z dyrekcją naszej szkoły. Zebranie dotyczyło czekającego ich w najbliższych dniach sprawdzianu kompetencji. Pani dyrektor przypomniała między innymi na czym polega egzamin, jaka jest jego struktura, standardy wymagań i cel. Omówiła również podstawowe zasady, których należy przestrzegać na sprawdzianie. Zasady te zostały opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Sprawdzian jest testem interdyscyplinarnym i ma badać umiejętności uczniów zarówno z przedmiotów humanistycznych jak i matematyczno – przyrodniczych. Składa się z reguły z 25 pytań – 20 jest zamkniętych a 5 otwartych. Pytania zamknięte są wielokrotnego wyboru, wymagają zakreślenia jednej z kilku podanych możliwości, zaś w pytaniach otwartych należy samemu udzielić odpowiedzi. Za poprawne rozwiązanie całego testu można otrzymać maksymalnie 40 pkt.- 20 za pytania zamknięte i 20 za otwarte. Wyniki egzaminu mają być dla nauczycieli ze szkoły podstawowej przede wszystkim informacją, czy ich metody uczenia są dobre Egzamin ten nie ma wpływu na przyjęcie szóstoklasisty do rejonowego gimnazjum. Nieco inaczej sprawa wygląda, gdy wybiera się on do szkoły poza swoim rejonem. W takiej sytuacji wynik testu końcowego może być brany pod uwagę podczas rekrutacji.

Pokaż na:
  • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip