Uroczystość zakończenia szkoły przez uczniów klas 6

„Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”

Zakończenie nauki klas VI w szkole podstawowej i pożegnanie pani dyrektor Aleksandry Krawczyk
Punktualnie o godz. 17.oo w hali widowiskowo – sportowej zebrali się uczniowie klas VI, dla których po raz ostatni zadźwięczał dzwonek i dla których dziś zakończył się etap nauki w szkole podstawowej. Honorowym gościem uroczystości była pani dyrektor Aleksandra Krawczyk, która po 30 latach piastowania kierowniczego stanowiska w naszej szkle, przechodzi na zasłużoną emeryturę. Te wzruszające chwile uświetnili swą obecnością: Burmistrz Gminy i Miasta Raszków pan Jacek Bartczak, Wiceburmistrz Gminy i Miasta Raszków pan Piotr Rokicki, przewodnicząca Rady Rodziców pani Iwona Żukowska, przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Raszkowie pani Renata Jarosz oraz wszyscy nauczyciele raszkowskiej podstawówki i rodzice uczniów klas VI. Wszystkich zebranych w kilku słowach powitała pani dyrektor Alicja Duczmal, która w swoim przemówieniu odniosła się do absolwentów szkoły i przechodzącej na emeryturę Pani Aleksandry Krawczyk.
Pani Aleksandra Krawczyk urodziła się 4 czerwca 1955 r. w Jaskółkach. W 1970 r. ukończyła szkołę podstawową w Radłowie. Od roku 1970 rozpoczęła naukę w III Liceum Ogólnokształcącym w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. W 1974 otrzymała świadectwo maturalne i od razu podjęła studia na wydziale matematyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 13 maja 1978r. uzyskała dyplom ukończenia studiów.
Pracę rozpoczęła 21 sierpnia 1978r. Jej pierwszą placówką była Szkoła Podstawowa w Ligocie – punkt filialny w Korytach. Tam pracowała 3 lata jako nauczyciel matematyki. 1 września 1981 r rozpoczęła pracę w Zbiorczej Szkole Gminnej w Raszkowie a już w 1986 r.  objęła stanowisko wicedyrektora, wspierając w pracy ówczesnego dyrektora szkoły,
Pana Ireneusza Sibińskiego.
W tym czasie bardzo zaangażowała się w organizację nadania szkole imienia Arkadego Fiedlera, która odbyła się 28 listopada 1986 r. To Ona wprowadziła nauczycieli i uczniów naszej szkoły do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Została koordynatorem projektu, członkiem rady programowej Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Poznaniu oraz Przewodniczącą Regionalnego Zespołu Wspierającego szkoły Promujące Zdrowie w Delegaturze Kaliskiej. Było to nowatorskie działanie na skalę Europy. Nasza szkoła zdobyła wtedy Europejski Certyfikat Zdrowych Szkół.
W związku z reformą szkolnictwa w 1999 r. pan dyrektor Ireneusz Sibiński przyjął stanowisko dyrektora Gimnazjum, natomiast pani Aleksandra Krawczyk została dyrektorem naszej szkoły.
Był to czas wspaniałego rozwoju tej placówki.
Podczas swojej pracy zawodowej pani A. Krawczyk otrzymała wiele nagród:
• W 1994 Ministra Edukacji Narodowej stopnia drugiego
• Dwukrotnie Kuratora Oświaty
• Sześciokrotnie Inspektora Oświaty i Wychowania Gminy i Miasta Raszków
• Dziesięciokrotnie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
• W 2006 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej
Odniosła wiele sukcesów zawodowych. To Ona zainicjowała w naszym środowisku festyny. Najpierw dla dzieci, potem dla całych rodzin. Zapraszała do szkoły Seniorów z okazji ich święta. Przez 15 lat organizowała kolonie dla dzieci z naszej szkoły, którym przyświecało hasło „Polska piękna jest, zwiedź ją wzdłuż i wszerz”. Jej uczniowie odnosili sukcesy w konkursach matematycznych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Dwukrotnie przygotowała laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Jako instruktor zespołu tańca ludowego „Kalina” otrzymała w 1985 r. wyróżnienie Kuratora Oświaty na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Jarocinie. Przez 7 lat była opiekunem Spółdzielni Uczniowskiej ,,Sezamek”. Zdobyła II i III miejsce w kraju w konkursie ,, Działamy samorządnie, oszczędnie i nowocześnie”. Zajmowała się także edukacją dorosłych. Prowadziła 3-letnie Technikum Rolnicze i Policealną Szkołę Rolniczą. Mimo licznych obowiązków angażowała się w działalność społeczną. W latach 1994-1999 była przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy i Miasta Raszków.
Dbała o swój rozwój zawodowy. Ukończyła studia podyplomowe:
• W zakresie pedagogiki szkolnej – specjalność promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
• W zakresie organizacji i zarządzania placówką edukacyjną – specjalność menedżer oświaty
• W zakresie nadzoru pedagogicznego z elementami ewaluacji
Pani Aleksandra Krawczyk to tytan pracy, solidności, odpowiedzialności, cierpliwości, nauczyciel z powołania, wzór do naśladowania. Jesteśmy dumni, że mogliśmy pracować pod jej kierunkiem i dziękujemy za wszystko.
66 uczniów klas VI ukończyło naukę w naszej szkole podstawowej, po raz pierwszy w dziejach szkoły naukę ukończyli uczniowie z klasy sportowej. Ich sportowe sukcesy przedstawił nauczyciel wychowania fizycznego Pan Adam Dutkowski. Raszkowscy sportowcy godnie reprezentowali szkołę i Gminę Raszków – za swoją pracę otrzymali nagrody książkowe, puchary i drobne upominki. Wszyscy uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową ze średnią powyżej 4,75 i wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymali nagrody książkowe. Uczennice Aleksandra Pluta z kl. VI b i Aleksandra Pluta z kl. VI c otrzymały specjalną nagrodę ufundowaną przez dyrekcję szkoły za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, muzyczne….
Dyplomy gratulacyjne i podziękowania otrzymali rodzice uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i znaczące sukcesy sportowe. Uczniowie klas VI złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, że będą godnie reprezentować ….
Uroczystość zakończyła się występem artystycznym, który był przeplatany wspomnieniami o latach nauki w szkole, marzeniami i planami na dorosłe życie z dokonaniami pani dyrektor Aleksandry Krawczyk, która również otrzymała symboliczne świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Cieszymy się ,że wszyscy uczniowie osiągnęli wyniki na miarę swoich możliwości, ukończyli szkołę podstawową i życzymy im udanych, bezpiecznych wakacji i dalszych sukcesów.

 

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_