Warsztaty profilaktyczne pt. „Język nienawiści”

W szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne „Język nienawiści”, podczas których poruszone były następujące zagadnienia: wolność słowa, niezbywalna godność człowieka, granice praw i wolności, hejt, mowa nienawiści, przestępstwo ścigane z urzędu, na wniosek, sprawy prywatnoskargowe, ksenofobia, antysemityzm, etnocentryzm. Warsztaty, w których  uczestniczyli uczniowie klasy VIII a i VIII b prowadziła pani prawnik Joanna Liberska.

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_