Wycieczka do młyna

Uczniowie klas trzecich udali się na edukacyjną wycieczkę do młyna w Raszkowie.  Temat zajęć  „Zwierzeta  i rośliny naszych pół. Rośliny uprawne” najlepiej przyswoić w młynie, gdzie można dowiedzięc się, jaka jest droga ziarenka zboża do bochenka chleba.   Kierownik młyna pan Jakub Otwiaska opowiadał dzieciom o historii młyna w Raszkowie, pracy młynarza, a także o etapach powstawania mąki i maszynach przeznaczonych do jej produkcji. Natomiast w laboratorium o mące i prawidłowym jej przechowywaniu opowiadała pani Martyna Hałas. Dzieci dowiedziały się, że w raszkowskim młynie produkuje się mąkę pszenną, żytnią i otręby. Na zakończenie pobytu, każde dziecko otrzymało kilogram raszkowskiej mąki.

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_