Wycieczka klas I i Oddziału przedszkolnego pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich

W piątkowe przedpołudnie, 9 listopada 2018r. uczniowie klas 1a, b, c oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego pod opieką wychowawczyń, nauczycieli i rodziców udały się na wycieczkę pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich, na raszkowski rynek. Wyjście to było kolejnym ogniwem świętowania obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zebrani u stóp Pomnika z przejęciem odśpiewali Hymn Polski oraz spotkali się z Burmistrzem Gminy i Miasta, Panem Jackiem Bartczakiem, który krótko przypomniał jak ważne jest świętowanie tej doniosłej rocznicy i poprosił dzieci, by zawsze pamiętały o naszej Ojczyźnie i na swój dziecięcy sposób o nią dbały. Jako wyraz pamięci o polskich bohaterach przedstawiciele klas złożyli uroczyście na stopniach pomnika zapalone znicze. Następnie pan Burmistrz wręczył wszystkim publikację pt. „Gmina i Miasto Raszków – Ziemia Raszkowska – Moja mała Ojczyzna”. Kolejnym miejscem, które odwiedziły dzieci był raszkowski Kościół Parafialny. Wraz z Księdzem Proboszczem Grzegorzem Kamzolem wszyscy modlili się za Ojczyznę. Ksiądz przypomniał dzieciom, by zawsze dbały o czyste serca, kochały najbliższych i wzajemnie sobie pomagały. Po odmówieniu modlitwy przy grobie Powstańców Wlkp na przykościelnym cmentarzu klasy wróciły do szkoły.

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_