Wycieczka rowerowa klasy 6c

 W związku z nadchodząca akcją „Sprzątanie świata” i tematyką zajęć na lekcjach przyrody dotyczącą ochrony środowiska uczniowie klasy 6 c udali się na wycieczkę rowerową do oczyszczalni ścieków w Rąbczynie. Celem tej wycieczki było poznanie procesu oczyszczania ścieków, przybliżenie problemów związanych z zagospodarowaniem osadów ściekowych, uzmysłowienie skutków zanieczyszczenia wody, Uczniowie zostali zapoznani z etapami oczyszczania nieczystości oraz pracą poszczególnych urządzeń. Dzięki życzliwości głównego technologa, pana Leszka Chudziaka ,poznali cały system sterowania oraz pomieszczenia z jakich składa się oczyszczalnia. Zdobyte wiadomości będą im pomocne na lekcjach przyrody i w codziennym życiu. Efekty wycieczki zaowocowały prezentacją multimedialną przygotowaną przez uczniów. Opiekę nad uczniami sprawowały panie Izabela Urbaniak i Katarzyna Zaworska.

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_