Wyprawka szkolna 2012

Projekt Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” został 6 kwietnia 2012 roku przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

 W tym roku zmianom mogą ulec kryteria dostępu do pomocy. Przede wszystkim zwiększony ma być próg dochodów na członka rodziny pozwalający na uzyskanie dofinansowania z Programu.

W roku 2012 programem będą objęci uczniowie:

- rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej

- słabowidzący

-  niesłyszący

-  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

- z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego.

Rodzice klas I szkoły podstawowej będą mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto (kryterium dochodowe zapisane  w ustawie o świadczeniach rodzinnych).

Rodzice uczniów pozostałych klas objętych Programem w dalszym ciągu  będą mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 351 zł netto na osobę ( kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej).

Dofinansowanie zakupu podręczników miałoby wynosić:

- 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

- 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów  klas  IV-VI  szkoły podstawowej.

Prosimy o kontrolowanie informacji na stronie internetowej szkoły, informacji w prasie, Internecie oraz telewizji , dotyczących wyprawki szkolnej oraz niezwłoczne dostarczenie do szkoły wymaganej dokumentacji.

 

W razie wątpliwości lub pytań prosimy kontaktować się

z pedagogiem szkolnym  Renatą Bartoś.

Pokaż na:
  • Facebook
 
grafika-edytowalna-ppt-97-2003-laboratoria-przyszlosci-1024x652
 
pds_szkola-udzial_1000x1000px

Sport w SP Raszków – FB

bip

Archiwa

BIP

bip