Apel klas IV-VI podsumowujący I półrocze

W dniu 20.02.2017r. uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w apelu, podczas którego podsumowali wyniki nauczania i zachowania w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego. Każda klasa  przygotowała prezentację multimedialną, w której pochwaliła się swoimi osiągnięciami, a także wytyczyła cele do zrealizowania w drugim półroczu. Uczniowie określali swoje mocne oraz słabe strony. Podsumowano również ważne wydarzenia, akcje i imprezy  zorganizowane w szkole.

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_