Fun zone – Level 1 (dla klas 4)

Hello! :)

Mimo, że są już wakacje zapraszamy Was do poćwiczenia sobie w wolnych chwilach języka angielskiego :)

Klikając na poniższy link możecie poćwiczyć sobie takie zagadnienia z gramatyki, jak:

1) czasownik „to be” - twierdzenia i przeczenia

2) czasownik „to be” - pytania i krótkie odpowiedzi

3) struktura „there is / there are”

4) czasownik modalny ”can”

5) czasownik „have got / has got”

6) czasownik „have got / has got” i przymiotniki dzierżawcze

7) czas teraźniejszy Present Simple - twierdzenia i przysłówki częstotliwości

8 ) czas teraźniejszy Present Simple - przeczenia

9) czas teraźniejszy Present Simple - pytania

Click here: http://elt.oup.com/student/stepsfunzone/lv1/?cc=pl&selLanguage=en 

Have fun! :)

Udanej zabawy!

Klikając na link poniżej znajdziecie gry o różnych poziomach trudności:

Easy (łatwe), Medium (średnie) i Hard (trudne).

http://elt.oup.com/student/stepsfunzone/gamezone/?cc=pl&selLanguage=en

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_