Fun Zone – Level 2 (dla klas 5 i 6)

Hi! :)

Kolejna dawka ćwiczeń. Tym razem trochę trudniejsze zadania, przeznaczone dla uczniów klas 5 i 6. Zachęcamy do poćwiczenia :)

1) czas teraźniejszy prosty Present Simple - twierdzenia, przeczenia i pytania

2) struktura „there is / there are”, przedimki: „a, an, some, any” oraz „How much / How many”

3) czas teraźniejszy ciągły Present Continuous - twierdzenia i przeczenia

4) czas teraźniejszy ciągły Present Continuous - pytania i krótkie odpowiedzi oraz przedimki „a, an, the”

5) stopień wyższy i najwyższy przymiotników

6) czasownik „to be” w czasie przeszłym Past Simple, czyli was i were

7) czas przeszły Past Simple – twierdzenia

8 ) czas przeszły Past Simple – przeczenia, pytania i krótkie odpowiedzi

Click here: http://elt.oup.com/student/stepsfunzone/lv2/?cc=pl&selLanguage=en

Have fun! :)

Udanej zabawy!

Klikając na link poniżej znajdziecie gry o różnych poziomach trudności:

Easy (łatwe), Medium (średnie) i Hard (trudne).

http://elt.oup.com/student/stepsfunzone/gamezone/?cc=pl&selLanguage=en

Pokaż na:
  • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_