PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ KLASY SPORTOWEJ 6B W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RASZKOWIE

W latach 2013-2016 w SP Raszków po raz pierwszy w historii naszej szkoły funkcjonowała klasa sportowa. W latach 80 i 90 były już klasy z rozszerzonym programem wychowania fizycznego, ale typowo sportowa klasa  kończyła naszą szkołę pierwszy raz. W klasie tej podstawę programową z wychowania fizycznego prowadziła Justyna Briske-Dutkowska, będąca także wychowawcą tej klasy , a profil sportowy prowadził Adam Dutkowski. W klasie znalazły się dzieci, które wiosną 2013 zostały zakwalifikowane na podstawie testów i rodzice wyrazili zgodę na uczęszczanie dzieci do klasy sportowej.  Dzieci miały 10 godzin wychowania fizycznego, ale dla większości z nich było to i tak mało, bo brali również  udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych oraz w programie MultiSport i JuniorSport. Duża część chłopców uczęszczała na zajęcia piłki nożnej do klubu sportowego Raszkowianka. Uczniowie tej klasy trenowali także bieg na orientację w UKS Arkady Raszków, a w życiu poza szkolnym uczęszczali na wiele form aktywności związanej z ruchem np. do zespołu Swojacy czy na zajęcia taneczne do Domu Kultury w Raszkowie.

Uczniowie wraz z rozwojem fizycznym w poszczególnych klasach co raz częściej startowali w zawodach w celu sprawdzenia się ze swoimi rówieśnikami. Owocem ich pracy jest wiele sukcesów sportowych a także rozwój fizyczny dający dobry prognostyk na przyszłe sportowe życie.

Oto kilka statystycznych danych dotyczących uczniów klasy sportowej 6B.

Ilości aktywności sportowych i zawodów obrazuje poniższa tabela:

Ranga zawodów

Klasa   4

Klasa   5

Klasa   6

Razem

Szkolne

11

10

10

31

Gminne

0

2

1

3

Powiatowe

4

19

20

43

Rejonowe

0

5

3

8

Wojewódzkie

2

5

7

14

Ogólnopolskie

15

13

18

46

Zagraniczne

3

3

2

8

Razem

35

57

61

153

 

Uczniowie klasy 6b w sumie w ciągu 3 lat nauki wzięli udział w 153 formach aktywności sportowej na poziomach od zawodów i imprez szkolnych do zawodów rangi Mistrzostw Polski oraz zawodów zagranicznych na terenie Czech i Niemiec.

 

 

 

Podsumowanie ilości zdobytych medali przez uczniów klasy 6b w ciągu 3 lat nauki w klasie sportowej:

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Ranga zawodów Złote Srebrne Brązowe

Razem

Złote

Srebrne

Brązowe

Razem

Złote

Srebrne

Brązowe

Razem

Medale zdobyte   przez    3 lata

Powiatowe

1

1

5

4

1

10

7

7

2

16

27

Rejonowe

 

2

2

1

1

3

Wojewódzkie

1

1

2

1

1

1

 

4

Ogólnopolskie

6

5

5

16

3

3

1

7

1

3

3

7

30

Razem

7

7

5

19

8

9

3

20

8

12

5

24

64

 

Uczniowie klasy sportowej  zdobyli ogółem w ciągu 3 lat nauki 64 medale, w tym 23 złote,

28 srebrnych i 13 brązowych na zawodach o randze od powiatowych do ogólnopolskich.

Uczniowie tej klasy walnie przyczynili się do zajęcia przez naszą szkołę wysokich miejsc w  punktacji na najbardziej usportowioną szkołę w Wielkopolsce, którą prowadził Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu. W roku szkolnym 2014-2015 SP Raszków zajęła 15 miejsce, a w bieżącym roku już  9 miejsce w Wielkopolsce na około 600 sklasyfikowanych szkół. Sukces jest tym większy, że system punktacji preferuje duże szkoły, bo wpływ na wynik ma wielokrotność startów w imprezach rejonowych i wojewódzkich, do  których szkoła musi awansować przez szczebel zawodów gminnych i powiatowych. W tej punktacji przed nami były tylko szkoły z numerami czyli z większych miast. Sukcesem jest także fakt, że przed nami nie było szkoły z Poznania czy z Kalisza. Jesteśmy także najlepszą szkołą z powiatu ostrowskiego.

A tak prezentuje się klasyfikacja szkół:

1

SP NR 3 WOLSZTYN

2

SP NR 3 KONIN

3

SP NR 7 LESZNO

4

SP NR 4 JAROCIN

5

SP NR 8 KROTOSZYN

6

SP NR 1 CZARNKÓW

7

SP NR 2 PIŁA

8

SP NR 2 NOWY TOMYŚL

9

SP RASZKÓW

Nauczyciele WF tak prowadzili lekcje i zajęcia sportowe żeby dzieci były wszechstronnie rozwinięte.  W pełni im się to udało, gdyż dzieci w naszej szkole a szczególnie  te z klasy sportowej  startowały z dużym powodzeniem w wielu zawodach i w bardzo różnych dyscyplinach sportowych.

 

 

Dyscypliny sportowe, w których wystartowały dzieci z 6b to:

 • Sztafetowe biegi przełajowe.
 • Halowa piłka nożna.
 • Warcaby.
 • Biegi przełajowe.
 • Aerobik grupowy.
 • Piłka nożna.
 • Unihokej.
 • Siatkówka.
 • Biegi na orientację.

Mimo ogromu zajęć sportowych i zawodów dzieci z tej klasy przez 3 lata osiągały najlepsze wyniki w nauce w naszej szkole. A na koniec nauki w szkole podstawowej  średnia jaką osiągnęła ta klasa to 4,76 . Aż 13 na 22 uczniów z 6B otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. Dzieci z klasy sportowej startowały we wszystkich możliwych konkursach przedmiotowych. Reprezentowali też Gminę i Miasto w konkursach powiatowych.  Do wyróżniających się pod tym względem uczniów należeli:  Aleksandra Pluta, Zuzanna Gruszczynska, Dominika Harasymko, Aleksandra Ziętek, Kacper Kasałka, Jędrzej Wicenciak.

Należy dodać, że ogromny wpływ na tak wspaniałe rezultaty zarówno w sporcie jak i w nauce mieli nauczyciele wychowania fizycznego prowadzący i motywujący tę klasę czyli wychowawczyni Justyna Briske-Dutkowska i prowadzący profil sportowy Adam Dutkowski.

Klasa sportowa to nie tylko dzieci ale także ich rodzice. Mimo wielu obaw w 4 klasie współpraca układała się znakomicie. Rodzice wspierali swoje pociechy zarówno w sporcie jak i w nauce.  Stały kontakt z wychowawczynią dał znakomite efekty w nauce, natomiast w sporcie rodzice kibicowali swoim dzieciom, zawozili na zawody, wspierali i pomagali w nadrabianiu zaległości.

Ciężką pracę jaką wykonali uczniowie 6b ze swoimi nauczycielami oraz sukcesy sportowe zauważył także Burmistrz Gminy i Miasta pan Jacek Bartczak. Na zakończeniu roku szkolnego wręczył uczniom 6B w ramach podziękowania nagrody w postaci specjalnie dla nich uszytych koszulek. Była to dla dzieci ogromna niespodzianka,  gdyż każdy uczeń dostał koszulkę ze swoim imieniem.

Mamy nadzieję, że kolejne klasy będą podobnie korzystały z szansy jaką daje im nasza szkoła.

 

Wybrane największe sukcesy w roku szkolnym 2013 -2016:

 1. SP Raszków – 9 miejsce w 2016  i 15 miejsce w 2015 miejsce w Wielkopolsce w punktacji szkół na najbardziej usportowiona szkołę w Wielkopolsce.
 2. 1 miejsce w 2014 i 2 miejsce w 2016  chłopców w punktacji szkół w Mistrzostwach Wielkopolski w biegach na orientację
 3. 2 miejsce w 2014 i 4 miejsce w 2016 dziewcząt w punktacji szkół w Mistrzostwach Wielkopolski w biegach na orientację
 4. 3 miejsce w 2015 dziewcząt w Mistrzostwach Wielkopolski w unihokeju
 5. 6 miejsce w 2015 chłopców w Mistrzostwach Wielkopolski w unihokeju
 6. 8 miejsce w 2016 dziewcząt w Mistrzostwach Wielkopolski w siatkówce
 7. 2 miejsce w 2015 i 2016 dziewcząt w Mistrzostwach Rejonu Kaliskiego w unihokeju
 8. 2 miejsce w 2015 chłopców w Mistrzostwach Rejonu Kaliskiego w unihokeju
 9. 5 miejsce chłopców w Mistrzostwach Rejonu Kaliskiego w siatkówce
 10. Uczniowie 6b wystartowali jeszcze w finałach wojewódzkich w warcabach, sztafetowych biegach przełajowych i aerobiku.
 11. 6 miejsce Aleksandra Dobroś w Pucharze Najmłodszych w biegach na orientację
 12. 8 miejsce w 2016 i 5 miejsce w 2013  Aleksandra  Pluta w Pucharze Najmłodszych w biegach na orientację

 

Pokaż na:
 • Facebook
 
509px-herb_polski-svg_